Pešia zóna

ip25a.gif

Pešia zóna IP25a

Vyznačuje územie (časť obce a pod.) určené predovšetkým pre chodcov, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v pešej zóne. Spresňujúce údaje, ktorým vozidlám je vjazd do tejto oblasti povolený, príp. v akom čase pod., možno vyznačiť v spodnej časti značky vhodnými nápismi alebo symbolmi. Dopravné značky IP25a sa umiestňujú na všetkých cestách ústiacich do určenej zóny.

Rozmery:

Zmenšený: 750x1000
Základný: 1000x1500

Vyhotovovanie

Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom
Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom

Fólia

retroreflexná fólia 3M I.trieda EG, 7 rokov
retroreflexná fólia 3M II.trieda HIP, 10 rokov

Cena je uvedená za DZ základného rozmeru s fóliou tr. I. Cena je bez DPH

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav