Kontakty

Štatutárny orgán, konatelia spoločnosti

 • Haco Jozef, konateľ spoločnosti, telefón: 043/422 0031, email: hakom○hakom.sk
 • Ing. Mišanko Peter, konateľ a riaditeľ spoločnosti, telefón: 043/422 0031, email: hakom○hakom.sk
Jozef Haco Ing. Mišanko Peter


SekretariátÚsek kvality a kontroly

 • Ing. Jendrušáková Lenka, mobil: 0905 291 559, email: iso○hakom.sk
Ing. Jendrušáková Lenka


Obchodno-ekonomický úsek

Vedúca obchodno-ekonomického úseku

 • Ing. Šurinová Laura, mobil: 0914 337 510, email: ekonom○hakom.sk
Ing. Šurinová Laura

Obchodné oddelenie

 • Mgr. Rohačiková Ivana, mobil: 0914 337 504, email: obchod○hakom.sk
 • Ing. Erika Hoferíková, mobil: 0914 337 500, email: obchod○hakom.sk
Mgr. Rohačiková Ivana Ing. Erika Hoferíková

Expedícia, skladové hospodárstvo, nákup

 • Ing. Haverl Peter, mobil: 0914 337 512, email: expedicia○hakom.sk
 • Špirko Martin, mobil: 0914 337 503, email: expedicia○hakom.sk
Ing. Haverl Peter Špirko Martin


Oddelenie strategických zákaziek

Vedúci oddelenia strategických zákaziek

Galčík Igor

 • Ing. Ďurkovič Pavol, mobil: 0914 337 511, email: obchod○hakom.sk
 • Ing. Kopeček Richard, mobil: 0914 337 513, email: vyroba○hakom.sk
Ing. Ďurkovič Pavol Ing. Kopeček Richard


Projekcia

 • Ing. Chovanová Gabriela, telefón: 043/422 0031, email: projekcia○hakom.sk
 • Ing. Dibalová Silvia, telefón: 043/422 0031, email: projekcia○hakom.sk
 • Ing. Tomaš Orlej, telefón: 043/422 0031, email: projekcia○hakom.sk
 • Ing. Tatarkovičová Michaela, telefón: 043/422 0031, email: projekcia○hakom.sk
Ing. Bobčeková Gabriela Ing. Dibalová Silvia Ing. Tomaš Orlej Ing. Tatarkovičová Michaela


Výrobno-technický úsek

Vedúci výrobno-technického úseku

 • Haco Slavomír, telefón: 043/422 0031, email: vyroba○hakom.sk
Haco Slavomír

 • Ing. Balent Tomáš, mobil: 0904 904 173, email: vyroba○hakom.sk
 


Adresa: HAKOM, s.r.o.
Československej armády 18
Martin 036 01

Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel Sro, Vložka číslo 3269/L
Štatutárny orgán:  Jozef Haco - konateľ spoločnosti, Ing. Peter Mišanko - konateľ spoločnosti
IČO: 36000124
IČ DPH: SK 2020434856
Bankové spojenie: Tatra banka, pobočka Martin
Číslo účtu: 2627370485/1100
IBAN: SK46 1100 0000 0026 2737 0485, SWIFT TATRSKBX


GPS: 49.072031 | 18.916482
 


Máte otázku? Radi vám odpovieme.

Partneri

 • Národná dialničná spoločnosť
 • Eurovia
 • Strabag
 • Doprastav
 • Skanska
 • Váhostav
 • Váhostav