Kontakty

Riaditeľ spoločnosti

Jozef Haco


SekretariátÚsek kvality a kontroly

Ing. Jendrušáková Lenka


Obchodno-ekonomický úsek

Vedúci obchodno-ekonomického úseku

Ing. Mišanko Peter

Obchodné oddelenie

Mgr. Rohačiková Ivana Ing. Ďurkovič Pavol Galčík Igor

Expedícia, skladové hospodárstvo, nákup

Ing. Haverl Peter Špirko Martin

Ekonomický úsek

Ing. Šurinová Laura

Projekcia

Ing. Bobčeková Gabriela Ing. Dibalová Silvia Ing. Tomaš Orlej


Výrobno-technický úsek

Vedúci výrobno-technického úseku

Haco Slavomír

Výrobno-technický úsek

Ing. Kopeček Richard


Adresa: HAKOM, s.r.o.
Československej armády 18
Martin 036 01

Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel Sro, Vložka číslo 3269/L
Štatutárny orgán:  Jozef Haco - riaditeľ, konateľ spoločnosti, Ing. Peter Mišanko - konateľ spoločnosti
IČO: 36000124
IČ DPH: SK 2020434856
Bankové spojenie: Tatra banka, pobočka Martin
Číslo účtu: 2627370485/1100
IBAN: SK46 1100 0000 0026 2737 0485, SWIFT TATRSKBX


GPS: 49.072031 | 18.916482
 


Máte otázku? Radi vám odpovieme.


Vaše osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a budú po skončení účelu vymazané oprávnenou osobou.

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav