Výstražné dopravné zariadenia

Výstražné dopravné zariadnia

Pred dopravnými obmedzeniami či neočakávanými zmenami dopravnej situácie slúžia na včasné varovanie účastníkov cestnej premávky výstražné dopravné zariadenia, medzi ktoré patria:


Výstražné svetlo

 • prerušované žlté alebo oranžové svetlo
 • upozorňuje na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť
 • zdôrazňuje význam dopravnej značky alebo dopravného zariadenia
 • požiadavky na vlastnosti upravuje STN EN 12352

Typy výstražných svetiel

VS1

Plocha povrchu (cm2): ≥250
Intenzita svietenia (cd): 1500
Priemer (mm): 180
Trieda podľa: L8H

VS2

Plocha povrchu (cm2): ≥250
Intenzita svietenia (cd): 500
Priemer (mm): 180
Trieda podľa: L8H
Plocha povrchu (cm2): ≥18
Intenzita svietenia (cd): 25
Priemer (mm): -
Trieda podľa: L2L

VS3

Plocha povrchu (cm2): ≥2x250
Intenzita svietenia (cd): 10
Priemer (mm): 180
Trieda podľa: L6
Plocha povrchu (cm2): ≥250
Intenzita svietenia (cd): 25
Priemer (mm): 180
Trieda podľa: L8G

VS1

Plocha povrchu (cm2): ≥700
Intenzita svietenia (cd): 20000
Priemer (mm): 300
Trieda podľa: L9H

Použitie jednotlivých typov výystražných svetiel VS1-VS4:
 • VS1 - priečne uzávery, svetelné vodiace tabule, pojazdné uzávierkové tabule, svetelné šípky, svetelné vodiace tabule, a pod.,
 • VS2 - pozdĺžne uzávery,
 • VS3 - uzávery na komunikáciách určených výhradne pre peších a cyklistov,
 • VS4 - vrchné výstražné svetlá pojazdnej uzávierkovej súpravy a zariadení predbežnej výstrahy.

Partneri

 • Národná dialničná spoločnosť
 • Eurovia
 • Strabag
 • Doprastav
 • Skanska
 • Váhostav
 • Váhostav