Pasívna bezpečnosť

Zrážka s pevnou prekážkou (náraz do stromu, stĺpa el. vedenia, nosiča značky, reklamy a pod.) je dlhodobo v štatistikách dopravnej nehodovosti  na čelných pozíciách pri hodnotení závažnosti následkov dopravných nehôd. Náhle pohltenie energie vozidla v relatívne krátkom čase a na relatívne krátkej vzdialenosti má často za následok vážne poranenia, ktoré v mnohých prípadoch nie sú zlučiteľné s ľudským životom. Vývoj dopravných prostriedkov, najmä automobilov z hľadiska pasívnej bezpečnosti prekonal mnohé méty - od zavedenia bezpečnostných pásov cez zavedenie airbegov pre ochranu najčastejšie poranených častí tela osádky. Mnohé logické povinnosti pre rôzne kategórie účastníkov cestnej premávky ukladajú dnes aj pravidlá cestnej premávky (povinné autosedačky, ochranné prilby, atď.).

Bezpečná konštrukcia zvislej dopravnej značky je novým prvkom, ktorý sa začína objavovať na slovenských cestách. Širšie zastúpenie ma na úseku rýchlostnej cesty R1 - Nitra - západ - Beladice - Tekovské Nemce. Koncom októbra 2011 bol odovzdaný úsek dĺžky 46 km. V roku 2012 pribudla jeho štvrtá časť - Severný obchvat BB, ktorého celková dĺžka predstavuje 5,7 km. Na všetkých úsekoch tejto stavby a jej objektoch je umiestnených 32 veľkoplošných informačných dopravných značiek umiestnených na ôbezpečných" nosných konštrukciách, boli testované na náraz.

V roku 2012 boli použité dve konštrukcie veľkoplošných dopravných značiek s pasívnou bezpečnosoťu prvýkrát na Slovaneku aj na ceste I.triedy v rámci stavby - Trnava, severný obchvat. Úsek dĺžky 4,5 km bol odovzdaný v júni tohto roku.

Výhodou použitia takýchto konštrukcií je najmä možnosť bezpečného riešenia umiestnenie veľkoplošnej dopravnej značky v mieste, kde najmä z priestorových dôvodov nie je možné dodatočne umiestniť zvodidlo s príslušnou pracovnou šírkou a odstupom od prekážky,  v tomto prípade – nosiča zvislej dopravnej značky.  Dosiahnuť normou a technickým predpisom výrobcu stanovených hodnôt pre požadované šírkové usporiadanie je často zložité napr. pre potrebný dodatočný výkup pozemkov a potrebu dodatočnej zmeny šírkového usporiadania cesty v oblasti krajnice.

 

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav