Oceľové zvodidlá Stalprodukt pre mosty

Oceľové zvodidlá Stalprodukt pre mosty


Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydalo v súlade s čl. 3.1.5. technických podmienok TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách odporúčanie používať oceľové zvodidlá STALPRODUKT pre mosty na pozemných komunikáciách Slovenskej republiky podľa TPV 01/2018 HAKOM.
Oceľové mostné zvodidlá STALPRODUKT patria medzi záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách podľa STN EN 1317-1, sú odskúšané a certifikované podľa STN EN 1317-2.

Pohľad na zábradľové zvodidlo STP-09M/2

Kompletné TPV je umiestnené na našej stránke v sekcii PRODUKTY-Produkty pasívnej bezpečnosti-Záchytné bezpečnostné zariadenia.

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav