Eliminácie bezpečnostných rizík

V Trnavskom a Nitrianskom kraji v súčasnosti prebiehajú pokládky nových asfaltov. Slúžia na elimináciu rizikových faktorov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, plynulosť cestnej premávky. Zvyšuje sa tak komfort samotnej jazdy. Práca na cestách si, samozrejme, vyžaduje zvýšenú pozornosť a opatrnosť vodičov pri prejazdoch týmito trasami. Organizáciu dopravy z hľadiska dopravného značenia vykonáva naša spoločnosť formou dočasného dopravného značenia. Na jednotlivých úsekoch sú zároveň osadené tabule označenia stavby, ktoré informujú o daných projektoch. Po ukončení prác zrealizujeme aj trvalé dopravné značenie.

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav