Severný obchvat Trnava II. a III. etapa

Stavba: Severný obchvat Trnava, II. a III. etapaMiesto výstavby: I/51 Trnava - severný obchvat, II. etapa km 0,9 - 2,8 a III. etapa km ZÚ - 0,9

Objednávateľ: TSS Grade, a.s.

Investor: Slovenská správa ciest

Realizácia: 2011-2012

Celkové stavebné náklady: 18 866 650 €

Realizované práce spolonosťou Hakom, s.r.o. sú vo výške:

II. etapa - 2 703 €
III. etapa - 40 0001 €

Suma je uvedená bez DPH.

 

Predmet objednávky: Dodávka zvislého a vodorovného značenia pre II. a III. etapu realizovaného obchvatu Trnava
 
Výstavba druhej a tretej etapy severného obchvatu mesta Trnava v dĺžke 2,8 km sa uskutočnila v rokoch 2011 až 2012. Projekt bol uskutočnený v rámci Operačného programu Doprava a náklady na jeho výstavbu čiastočne pokrylo financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Hlavným cieľom projektu bolo vylúčenie trnzitnej prepravy z intrvilánu mesta a minimalizovať tak neriaznivé vplyvy ana životné prostredie. Odklon dopravy, vybudovaním severného obchvatu, pomohol k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, k eliminovaniu nepriaznivých vplyvov na okolie, najmä emisné a hlukové zaťaženie. Výstavba severného obchvatu zvýšila atraktívnosť územia pre investorov.

V roku 2012 boli použité 2 konštrukcie veľkoplošných dopravných značiek s pasívnou bezpečnosťou prvýkrát na Slovensku aj na ceste I. triedy - v rámci stavby – Trnava, severný obchvat -  4,5 km úsek bol odovzdaný v júni tohto roku.

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav