Rýchlostná cesta R1

Rýchlostná cesta R1 - PPP - projekt verejno - súkromného partnerstva (Public Private Partnership).
Dĺžka: 51, 6 km
Plocha vozoviek na R1: 1 100 000 m2
Počet stavebných objektov: 850
Názov stavby: Rýchlostná cesta R1, Nitra, západ – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat
Verejný obstarávateľ: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Zhotoviteľ: Granvia Construction, s.r.o., Pri Trati 25/a, 821 06 Bratislava
Doba výstavby: 2009-2012

 
Spoločnosť Hakom s.r.o. v rámci výstavby R1 pre partnerov Granvia Construction, s.r.o. a Strabag s.r.o. :
 • spracovala projekty organizácie dopravy,
 •  poskytla technickú pomoc dopravných inžinierov,
 • poskytla prenájom a predaj dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení,
 • vykonala dodávku a montáž trvalých dopravných značiek, tlmičov nárazu, odraziek na zvodidlá s použitím konštrukcií dopravných značiek s pasívnou bezpečnosťou.

Nitra - západ - Selenec

Úsek Nitra-západ-Selenec bol budovaný v rámci PPP projektu. Celková dĺžka novej viacpruhovej smerovo rozdelenej rýchlostnej cesty je 12,589km. S výstavbou sa začalo v roku 2009 a do prevádzky bol odovzdaný 28.10.2011. Začína sa na existujúcej ceste I/51 východne od Lehoty, pokračuje južne od Nitry a pripája sa na I/51 východne od Nitry. Začiatok úseku tvorí mimoúrovňová križovatka Lehota, ktorá sa pripája na I/51.


Selenec - Beladice

V roku 2009 sa začalo s výstavbou novej viacpruhovej smerovo rozdelenej rýchlostnej cesty  Nitra a Beladice spája úsek s celkovou dĺžkou 18,967km. Do užívania bol odovzdaný 28.10.2011. Začiatok úseku tvorí mimoúrovňová križovatka Selenec východne od Nitry, pripája sa na cestu I/51 a končí severovýchodne od Tesárskych Mlyňany.


Beladice - Tekovské Nemce

Nová mimoúrovňová križovatka Tesárske Mlyňany, východne od Tesárskych Mlynian, tvorí začiatok úseku R1 s dĺžkou 14,31km. Výstavba prebiehala od roku 2009 a od 28.10.2011 je v prevádzke. Nový úsek sa končí severovýchodne od Tekovských Nemiec a pripája sa na existujúcu R1.

Banská Bystrica - severný obchvat

Posledným úsekom R1 je zatiaľ Banská Bystrica – severný obchvat s dĺžkou 5,672km. Začiatok úseku určuje nová smerovo rozdelená cesta severne od Banskej Bytrice, ktorá sa pripája na I/59.  Úsek bol dokončený a odovzdaný v roku 2012.

Partneri

 • Národná dialničná spoločnosť
 • Eurovia
 • Strabag
 • Doprastav
 • Skanska
 • Váhostav
 • Váhostav