Všeobecné informácie o dopravncýh obmedzeniach

ip34c.gif

Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach IP34c

Informujú o dopravných situáciách, obmedzeniach cestnej premávky a prejazdnosti horských priechodov a iných kolíznych bodoch, ako je napr. priesmyk, tunel, most a pod. Ak je to potrebné, možno rozsah informácií rozšíriť vhodným spôsobom. Text a grafické vyhotovenie značky sa môže upraviť podľa potrieb a druhu poskytovaných informácií.

Vyhotovovanie

Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom
Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom

Fólia

retroreflexná fólia 3M I.trieda EG, 7 rokov
retroreflexná fólia 3M II.trieda HIP, 10 rokov

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav