Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky

is26.gif

Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky IS26

Vyznačuje smer obchádzky alebo odklonovej trasy v celom priebehu až po vyústenie na pôvodnú cestu. Značka sa používa pred každou križovatkou, kde trasa mení smer alebo kde nie je jej priebeh zrejmý, a pred každou významnejšou križovatkou bez ohľadu na ďalší smer trasy. Na vyznačenie priameho smeru sa umiestňuje zvislou šípkou smerujúcou hore. Podklad značky je zo žltej retroreflexnej fólie. Nápis, šípka a ohraničenie je čiernej farby.

Rozmery:

Základný: 700x200

Vyhotovovanie

Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom
Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom

Cena je uvedená za DZ základného rozmeru s fóliou tr. I. Cena je bez DPH

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav