Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky

is25.gif

Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky IS25

Informuje o cieli a smere priebehu obchádzkovej alebo odklonovej trasy. Dopravná značka sa používa v prípadoch, keď sa trasy rozdeľujú podľa jednotlivých cieľov alebo keď na tej istej trase prebieha viac obchádzok alebo odklonov, ktoré smerujú k rozličným cieľom. Vyznačuje smer obchádzky alebo odklonovej trasy pre uzávierku cesty. Značka sa umiestňujepred každou križovatkou, na ktorej obchádzková alebo odklonová trasa mení smer a tam, kde priebeh obchádzky alebo odklonu nie je jednoznačný. Na značke sa uvádza vzdialenosť k cieľu. Podklad značky je zo žltej retroreflexnej fólie. Nápis, šípka a ohraničenie je čiernej farby.

Rozmery:

Zmenšený: 700x200
Základný: 1100x330

Vyhotovovanie

Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom
Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom

Cena je uvedená za DZ základného rozmeru s fóliou tr. I. Cena je bez DPH

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav