Smerová tabuľa k nákupnému centru

is22b.gif

Smerová tabuľa k obchodnému centru IS22b

Vyznačenú vhodným nápisom, symbolom, piktogramom informuje o smere, príp. o vzdialenosti k obchodnému centru. Na značke nesmú byť vyznačené reklamné nápisy a symboly. Pod značkou možno na dodatkovej tabuľke E12 uviesť maximálne štyri názvy obchodov z predmetného obchodného centra.

Rozmery:

Zmenšený: 700x200
Základný: 1500x330

Vyhotovovanie

Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom
Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom

Fólia

retroreflexná fólia 3M I.trieda EG, 7 rokov
retroreflexná fólia 3M II.trieda HIP, 10 rokov

Cena je uvedená za DZ základného rozmeru s fóliou tr. I. Cena je bez DPH

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav