Návesť pred križovatkou

is09.gif

Návesť pred križovatkou IS9

Informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej križovatky, príp. o vzdialenosti k nej. Schematicky znázorňuje vedenie hlavnej a vedľajšej cesty. Značka sa používa pred dopravne významnými križovatkami ciest I., II. a III. Triedy a pred dôležitými cestami v obci. Základná plocha značky na ceste I., II. a III. Triedy je vždy modrej farby. Ak sa cieľ nachádza na výjazde smernom na diaľnicu alebo na rýchlostnú cestu, uvedie sa na základnej modrej ploche subplocha zelenej farby s uvedením názvu cieľa, a ak sa ako cieľ uvádza na miestnych cestách na návestie miestnych a iných cieľov, uvedie sa na základnej modrej ploche subplocha bielej farby. Na bielej subploche sú nápisy a šípky (symboly) čierne. Spravidla sa k uvedenému cieľu na značke uvedie aj označenie cesty. Ak sú ciele dostupné po obchádzkovej alebo odklonovej trase, možno ich vyznačiť na žltej subploche alebo ploche.

Vyhotovovanie

Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom
Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom

Fólia

retroreflexná fólia 3M I.trieda HIP, 7 rokov
retroreflexná fólia 3M II.trieda HIP, 10 rokov

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav