Návesť pred križovatkou

is04.gif

Návesť pred križovatkou IS4

Informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o cieľoch v priamom smere, čísle pokračujúcej cesty, počte a usporiadaní jazdných pruhov v priamom smere. Ako prvý sa uvádza najvzdialenejší cieľ, posledný sa uvedie názov a označenie nasledujúcej križovatky. Na odbočenie sa vždy uvedie aj názov predmetnej križovatky. Vedľa cieľa sa môže uviesť aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou. Základná plocha dopravnej značky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste je vždy zelenej farby, ak je cieľ dostupný po ceste I., II. alebo III. triedy, uvedie sa na základnej zelenej ploche subplocha modrej farby s uvedením názvu cieľa. Ak sa dopravná značka použije na inej ceste, neuvádza sa označenie križovatky a farba podkladovej dosky je modrá. Ak sa použije na miestnych cestách iba na návestenie miestnych a iných cieľov, je farba podkladovej dosky biela, nápisy a šípky (symboly) sú čierne. Miestny alebo iný cieľ sa uvedie v bielej subploche na základnej zelenej ploche. Na bielej subploche sú texty a symboly čierne. Ak sú ciele dostupné po obchádzkovej alebo odklonovej trase, možno ich vyznačiť na žltej ploche alebo subploche.

Vyhotovovanie

Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom
Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom

Fólia

retroreflexná fólia 3M I.trieda EG, 7 rokov
retroreflexná fólia 3M II.trieda HIP, 10 rokov
retroreflexná fólia 3M III.trieda DG, 10 rokov

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav