Návesť pred križovatkou

is01b.gif

Návesť pred križovatkou IS1b

Informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o smeroch k vyznačeným cieľom ležiacim priamo a mimo diaľnice s číslom pokračujúcej cesty. Ako prvý sa uvádza najvzdialenejší cieľ, posledný sa uvedie názov a označenie nasledujúcej križovatky. Na odbočenie sa vždy uvedie aj názov predmetnej križovatky. Vedľa cieľa sa môže uviesť aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou. Základná plocha dopravnej značky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste je vždy zelenej farby, ak je cieľ dostupný po ceste I., II. alebo III. triedy, uvedie sa na základnej zelenej ploche subplocha modrej farby s uvedením názvu cieľa.

Vyhotovovanie

Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom
Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom

Fólia

retroreflexná fólia 3M II.trieda HIP, 10 rokov
retroreflexná fólia 3M III.trieda DG, 10 rokov

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav