Návesť pred križovatkou

is01a.gif

Návesť pred križovatkou IS1a

Informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve a vzdialenosti k najbližšej križovatke a o čísle výjazdu (odbočenia) z priameho smeru diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktoré zodpovedá staničeniu križovatky. Významový symbol dopravnej značky IS1b s číslom výjazdu bez názvu križovatky sa používa nad každou nasledujúcou návesťou pred križovatkou, ktorá uvádza ciele v smere odbočenia.

Vyhotovovanie

Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom
Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom

Fólia

retroreflexná fólia 3M II.trieda HIP, 10 rokov
retroreflexná fólia 3M III.trieda DG, 10 rokov

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav