Miestna časť obce

is36c.gif

Miestna časť obce IS36c

Informuje o začiatku časti obce, pričom vymedzuje miesto, od ktorého platia ustanovenia pravidiel cestnej premávky, ktoré upravujú správanie sa v obci, ako napr. najvyššia dovolená rýchlosť, jazda v jazdných pruhoch a pod. Dopravná značka IS36c končí platnosť značky B31a Najvyššia dovolená rýchlosť, ak nie je skôr skončená inak. Dopravnú značku možno použiť samostatne alebo ju kombinovať. Značky možno kombinovať na spoločnom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii, pričom značka IS36c sa umiesteňuje vždy pod značku IS36a.

Rozmery:

Základný: 1000x500

Vyhotovovanie

Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom
Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom

Fólia

retroreflexná fólia 3M I.trieda EG, 7 rokov
retroreflexná fólia 3M II.trieda HIP, 10 rokov

Cena je uvedená za DZ základného rozmeru s fóliou tr. I. Cena je bez DPH

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav