Koncový terminál TerminusTM CEN

terminal.jpg

Koncový terminál TerminusTM CEN


Nárazuodolné ukončenie zvodidiel s oceľovými stĺpikmi a čelom terminálu absorbujúcim energiu nárazu, určené pre umiestnenie na začiatku a na konci diaľničných zvodidiel.

Terminál TerminusTM CEN úspešne absolvoval výkonnostné nárazové skúšky tried P4 (110 km/h) a P2 (80 km/h) s využitím kritérií CEN uvedených v EN 1317-4.

Terminál TerminusTM CEN využíva upevnenie zvodidlových sekcií na stĺpikoch založených na koncepcii „usmernenej“ deštrukcie. Dolný stĺpik s prierezom tvaru U je zapustený do podložia. Horný stĺpik sa so svojím profilom U vsúva do spodného stĺpika a upevňuje sa pomocou napínacej skrutky.

Pri priamom čelnom náraze dôjde pôsobením síl v pozdĺžnom smere k zlomeniu napínacej skrutky a tým k uvoľneniu horného stĺpika. Absorpcia energie sa dosahuje zachytením síl medzi zvodnicami a deformáciou zvodidlových sekcií pri ich posune smerom dozadu.

Pre prípad bočného nárazu v pozdĺžnej rovine s terminálom TerminusTM CEN sú horné a dolné stĺpiky konštruované tak, aby nedošlo k ich oddeleniu, a aby zboku podopierali zvodidlové sekcie. Pohyb vozidla je tak pri kolízii plynule odklonený.

Systém s odolnosťou triedy P4 má nominálnu dĺžku 12,4 m a nominálnu výšku zvodníc 760 mm. Systém s odolnosťou triedy P2 má nominálnu dĺžku 4,4 m a nominálnu výšku zvodníc 760 mm.

TPV Koncový terminál TerminusTMCEN.pdf

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav