Iný príkaz

c-16.gif

Iný príkaz C16

Ukladá iný príkaz ako ten, ktorý možno uložiť inou dopravnou značkou. Príkaz je vyznačeným vhodným nápisom, ako napr. „PREJDITE NA DRUHÚ STRANU“ alebo vyobrazením príslušného významového symbolu napr. z dopravnej značky B7 Zákaz vjazdu autobusov a pod. Dopravnou značkou C16 je možné ukladať príkazy jednotlivým skupinám účastníkov cestnej premávky, napr. vodičom „POUŽI ZAKLADACIE KLINY“ a pod. alebo chodcom „POUŽI PODCHOD“ a pod. Spôsob a miesto osadenia značky C16 vyplýva z obsahu príkazu a jeho určenia pre jednotlivých účastníkov cestnej premávky. Pre vodičov sa značka C16 osadzuje na strane vozovky, pre chodcov ju možno umiestniť na chodníku a pre lepšiu viditeľnosť aj rovnobežne s osou cesty.

Rozmery:

Zmenšený:  500
Základný: 700
Zväčšený: 900

Vyhotovovanie

Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom
Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom

Fólia

retroreflexná fólia 3M I.trieda EG, 7 rokov
retroreflexná fólia 3M II.trieda HIP, 10 rokov

Cena je uvedená za DZ základného rozmeru s fóliou tr. I. Cena je bez DPH

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav