Oceľové zvodidlá Stalprodukt pre mosty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydalo v súlade s čl. 3.1.5. technických podmienok TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách ODPORÚČANIE používať oceľové zvodidlá STALPRODUKT pre mosty na pozemných komunikáciách Slovenskej republiky podľa TPV 01/2018 HAKOM.
Oceľové mostné zvodidlá STALPRODUKT patria medzi záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách podľa STN EN 1317-1, sú odskúšané a certifikované podľa STN EN 1317-2.
Technické podmienky výrobcu (ďalej iba TPV) TPV HAKOM 01/2017 sú novými TPV pre mostné typy zvodidiel.
Znenie TPV je dané do súladu s platnými technickými predpismi a technickými normami.
Kompletné TPV je umiestnené na našej stránke http://hakom.sk/produkt/ocelove-zvodidla-stalprodukt.

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav