Novinky

 • 05. jún 2019

  T. Teplice - Príbovce

  V mesiacoch apríl až máj sme realizovali trvalé dopravné značenie (TDZ), ako aj osádzanie zvodidiel na ceste I/65 T. Teplice - Príbovce.

 • 07. december 2018

  Aktualizácia zvislého dopravného značenia - Štrba, diaľnica D1

  V priebehu masiaca November sme aktualizovali trvalé dopravné značenie (TDZ) pre odpočívadlo Štrba, taktiež sme aktualizovali TDZ na diaľnic D1 úseku Hlohovec-Piešťany.

 • 22. október 2018

  NDS, SSC, Doprastav

  V priebehu mesiaca August sme realizovali aktualizáciu trvalého dopravného značenia na rýchlostnej ceste R3 Trstená pre spoločnosť NDS. a.s.. Taktiež sme osadili informačné tabule v rámci projektu "Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2.

 • 10. september 2018

  NDS Aktualizácia DZ na Diaľnici D2, Hranica ČR_SR - Kúty

  V priebehu mesiaca Jún sme realizovali aktualizáciu dopravného značenia na Diaľnici D2, Hranica ČR_SR - Kúty pre spoločnosť NDS a.s.

 • 05. september 2018

  PREMENNÁ DOPRAVNÁ ZNAČKA

  Spoločnosť Hakom získala certifikát na PREMENNÚ DOPRAVNÚ ZNAČKU S ROTUJÚCOU PRIZMOU, na základe úspešnej počiatočnej inšpekcie vykonanej inšpekčným orgánom VUD, ktorý vyhlasuje, že spoločnosť Hakom uplatňuje systém riadenia výroby na svoje výrobky a sú v

 • 15. máj 2018

  NSK - Kultúrne a turistické ciele

  V mesiacoch január až apríl sme vyrobili a osadili trvalé dopravné značenie kultúrne a turistické ciele

 • 14. marec 2018

  Certifikát o zhode TSD

  Spoločnosť Hakom s.r.o. úspešne absolvovala posudzovací proces spoločnosti 3M týkajúci sa výroby značenia, homologácie a hodnotenia kvality a získala certifikát o zhode TSD. Tento certifikát potvdrzuje, že procesy v prevádzke spoločnosti prebiehajú v súla

 • 05. február 2018

  Oceľové zvodidlá Stalprodukt pre mosty

  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydalo v súlade s čl. 3.1.5. technických podmienok TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách odporúčanie používať oceľové zvodidlá STALPRODUKT pre mosty

 • 07. december 2017

  Montáž zabradelných zvodiel

  V mesiaci október sme na rýchlostnej ceste R1 - križovatka Sielnica montovali zabradelné zvodidlo.V priebehu mesiaca november sme realizovali na mostných objektoch v Nitre dodávku a montáž zabradelného zvodidla pre stavbu Janguár Land Rover.

 • 12. september 2017

  Diaľnica D3 Brodno, D2 Malacky

  V priebehu mesiaca august sme realizovali na úseku diaľnice D3 Brodno osadenie otváracieho zvodidla, tlmiča nárazu a zvodidiel. Na úseku cesty D2 v križovatke Malacky sme osadili tlmič nárazu.

 • 12. september 2017

  EUROPA SHOPPING CENTER

  V mesiaci august sme uskutočnili výmenu dopravných značiek v podzemných garážiach obchodného centra Europa Shopping Center.

 • 13. júl 2017

  Rýchlostná cesta R1 Sielnica (smer Zvolen)

  V mesiac júl sme realizovali dodávku, montáž a preloženie dopravných značiek na rýchlostnej ceste R1 Sielnica (smer Zvolen).

 • 06. jún 2017

  D3 Svrčinovec - Skalité

  V mesiaci máj 2017 sme realizovali dodávku a montáž trvalých dopravných značiek pre úsek D3 Skalité - Harnica SR/PL.

 • 19. máj 2017

  R2 Zvolen-Pstruša

  V mesiacoch apríl až máj sme realizovali osadenie trvalého dopravného značenia na novo-vybudovanom úseku rýchlostnej cesty R2 Zvolen-Pstruša, ktorý nadväzuje už na spustený úsek R2 Pstruša-Kriváň.

 • 18. máj 2017

  D3 Svrčinovec Skalité

  V období 12/2016 až 05/2017 sme realizovali dodávku a montáž tlmičov nárazu pre stavbu D3 Svrčinovec Skalité.

 • 28. apríl 2017

  Expressway R1 Sielnica

  V mesiac apríl sme realizovali dodávku, montáž a preloženie dopravných značiek na rýchlostnej ceste R1 Sielnica.

 • 01. marec 2017

  Priemyselná zóna Mlynárce

  V priebehu mesiaca február sme realizovali výmenu a osadenie dopravných značiek pre priemyselnú zónu Mlynárce

 • 01. december 2016

  D3 Žilina - Brodno

  V mesiacoch Október a November sme realizovali v rámci preložky cesty I/11 (Brodno) v súvislosti s výstavbou diaľnice D3 Žilina (Strážov) - Brodno dodávku a montáž cestných zvodidiel JSAM-4/N2, JSAM-2/H1 a zabradelných mostových zvodidiel ZSKLS-I/H2 a tlm

 • 28. november 2016

  I/66 Polomka, realizácia trvalého zvislého dopravného značenia

  V mesiacoch október až november sme v rámci rekonštrukcie cesty I/66 Polomka realizovali trvalé zvislé dopravné značenie.

 • 31. október 2016

  Diaľnica D1 v úseku Považská Bystrica Sever - Hričovské Podhradie

  V septembri sme zrealizovali výmenu veľkoplošných dopravných značiek na diaľnici D1 v úseku Považská Bystrica Sever - Hričovské Podhradie. Na križovatke privádzača k diaľnici v križovatke Bytča a cesty II/507 sme z dôvodu častého poškodenia DZ graffiti,

 • 24. október 2016

  Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice - dočasné napojenie R2 na cestu I/9 na ZÚ

  V mesiacoch August až Október firma Hakom realizuje dodávku a montáž dopravného značenia a dopravných zariadení podľa schválenej projektovej dokumentácie.

 • 31. august 2016

  Aktualizácia veľkoplošného dopravného značenia na diaľnici D1 v Bratislave

  V mesiacoch Júl, August a September firma Hakom realizuje výmenu veľkoplošného dopravného značenia na Diaľnici D1 v úseku Mierová ul.- Senecká cesta.

 • 28. jún 2016

  Vodorovne dopravné značenie - termoplast PREMARK

  Vodorovné dopravné značenie je určené na frekventované miesta, kde je potrebné zvýrazniť zvýšený pohyb chodcov,detí, priechody pre chodcov, vstupy do obcí, pred križovatkami a pod.

 • 27. február 2015

  TERN - nový font dopravných značiek na Slovensku

  TERN - nový font dopravných značiek na Slovensku

 • 01. august 2014

  Koncový terminál TerminusTM CEN

  Nárazuodolné ukončenie zvodidiel s oceľovými stĺpikmi a čelom terminálu absorbujúcim energiu nárazu, určené pre umiestnenie na začiatku a na konci diaľničných zvodidiel.

 • 19. jún 2014

  Prejazdy stredným deliacim pásom

  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydalo stanovisko k prejazdom stredným deliacim pásom

 • 17. jún 2014

  Technické podmienky výrobcu - Otváracie oceľové zvodidlo VGH - 960

  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydalo odporúčanie používať otváracie oceľové zvodidlo VGH - 960

 • 25. február 2014

  Technické podmienky výrobcu - Oceľové zvodidlá Stalprodukt

  MDVRR SR vydalo odporúčanie používať oceľové zvodidlá STALPRODUKT na pozemných komunikácia SR podľa TPV 01/2013 HAKOM.

 • 20. január 2014

  TP 06 2013

  Technické podmienky pre použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest

 • 20. január 2014

  Opatrenia na zvýšenie výberu mýta na spoplatnených úsekoch ciest

  V mesiaci december realizovala spoločnosť Hakom, s.r.o. výrobu a montáž dopravných značiek v rámci akcie - Opatrenia na zvýšenie výberu mýta na spoplatnených úsekoch ciest

 • 20. január 2014

  Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť

  Rýchlostná cesta R4 Košice - Milhosť bola slávnostne otvorená dňa 7.11.2013, na dodávke dopravného značenia sa podieľala aj firma Hakom, s.r.o.

 • 19. november 2012

  Pasívna bezpečnosť

  Zrážka s pevnou prekážkou (náraz do stromu, stĺpa el. vedenia, nosiča značky, reklamy a pod.) je dlhodobo v štatistikách dopravnej nehodovosti na čelných pozíciách pri hodnotení závažnosti následkov dopravných nehôd.

 • 23. august 2012

  Reklamné tabule v meste Poprad

  Začiatkom júla sme meste Poprad osadili nové reklamné tabule – veľké informačné systémy, ktoré sa umiestňujú na stĺpy verejného osvetlenia.

 • 23. august 2012

  Eliminácie bezpečnostných rizík

  V Trnavskom a Nitrianskom kraji v súčasnosti prebiehajú pokládky nových asfaltov. Slúžia na elimináciu rizikových faktorov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, plynulosť cestnej premávky.

 • 22. január 2013

  HAKOM - 20 ROKOV

  Firma Hakom s.r.o. vznikla 19.1.1993 vydaním živnostenského listu pod názvom Jozef Haco - HAKOM. Spoločnosť začala rozvíjať svoju činnosť v oblasti:

 • 23. august 2012

  Parkovacie zábrany

  Parkovací systém v meste Martin je riešený montážou parkovacích zábran, ktorú v spolupráci s mestom vykonáva naša spoločnosť.

 • 25. november 2016

  I/66 Polomka

Partneri

 • Národná dialničná spoločnosť
 • Eurovia
 • Strabag
 • Doprastav
 • Skanska
 • Váhostav
 • Váhostav