Elimminácie bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Banskobystrickom regióne

Stavba: Eliminácia bezpečnostných rizík Banská Bystrica.
Miesto výstavby: Banskobystrický región

Objednávateľ: Eurovia SK, a.s.

 
Investor: Slovenská správa ciest

Realizácia: 2012-2013

 

Celkové stavebné náklady:

Realizované práce spolonosťou Hakom, s.r.o. sú vo výške:

úsek č.1 I/50 Kriváň - Podkriváň - 6341,91 €
úsek č.3 I/50 Pstruša - Detva - 3438,01 €

Suma je uvedená bez DPH.
 
Predmet objednávky: Dopravné značenie - výmena dopravného na značenia na ceste I. triedy
 
V súčasnosti sa realizuje projekt Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Banskobysrtickom regióne. Cieľom je zvýšenie bezpečnosti, plynulosti cestnej premávky, zníženie nehodovosti na cestách. V rámci projektu sa uskutoční oprava vozovky, výmena dopravných značiek a dopravných zariadení.

Spoločnosť Hakom, s.r.o. sa podieľala na výmena dopravných značiek na dvoch úsekoch a to na úseku č.1 Kriváň-Podkriváň a úseku č.3 Pstruša-Detva.

Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav