Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Trnavskom a Nitrianskom regióne

Stavba: Eliminácia bezpečnostných rizík na cestch I. tried v Trnavskom a Nitrianskom regióne.Miesto výstavby: Trnavský a Nitriansky región

Objednávateľ: Alpine Slovakia, spol.s.r.o., Cesty NItra, a.s.
 
Investor: Slovenská správa ciest

Realizácia: 2012

Celkové stavebné náklady: 27 970 000 €

Realizované práce spolonosťou Hakom, s.r.o. sú vo výške:

Alpine Slovakia, spol.s.r.o. - 813 800 €
Cesty Nitra, a.s. - 1 007 000 €

Suma je uvedená bez DPH.
 
Predmet objednávky: Dodávka a montáž dopravného značenia a dopravných zariadení
 
Eliminácie bezpečnostných rizík sa uskutočnili na tridsiatich úsekoch v Trnavskom a Nitrianskom regióne. Postupne bolo aktualizované a vymenené dopravného značenie. V miestach priechodoch pre chodcov boli namontované aktívne LED dopravné gomíbky, ktoré upozorňujú na prítomnosť chodca na priechode. Osadené boli merače rýchlosti vozidiel, ako aj merače teploty - vzduchu a vozovky. K zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky prispela aj inštalácia plašičov zvery. Doplnené a vymenené boli aj záchytné bezpečnostné zariadenia a smerové stĺpiky. Použité boli aj konštruckie s pasívnou bezpečnosťou.

Hlavným cieľom projektu je výmena a doplnenie dopravného značenia, oprava vozovky, realizácia vodorvného dopravného značenia, osadnie záchytných bezpečnostných systémov. Realizácia týchto cieľov vedie k zníženiu nehodovosti na úsekoch, k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Eliminácie bezpečnostných rizík sa uskutočnili na týchto úsekoch:

Alpine Slovakia, spol.s.r.o.:
 • úsek č.5 I/51 Trnava + JVO intravilán/extravilán, km 126,453-132,745; 4 úseky
 • úsek č.7 I/63 Beketfa - K. Kračany, km 38,950-45,030
 • úsek č.9 Nitra KÚ - Ivánka pri Nitre, km 57,234-67,154
 • úsek č.12 I/51 Senica - Nový Dvor, km 88,600-95,000
 • úsek č.16 I/61 Doliny - Trnava, km 41,200-45,000
 • úsek č.17 I/75 Tvrdošovce - Číky, km 39,220-42,750
 • úsek č.19 I/2 Kopčany - Kúty, km 9,050-20,000
 • úsek č.21 I/61 Piešťany, prieťah 79,900-83,134 2 úseky 79,900-81,000; 82,000-83,134
 • úsek č.23 Drážovce - Jelšovce, km 72,980-77,070
 • úsek č.25 Šintava - intravilán 33,680-34,680
 • úsek č.26 I/63 Báč - Rohovce, km 28,590-30,600
 • úsek č.27 I/63 Kútniky - Dolný Bar, km 51,413-52,262
 • úsek č.29 Sereď - prieťah, km 31,759-32,644 intravilán
 • úsek č.30 I/63 Dolný Bar - Dolný Štál, km 53,644-56,849

Cesty Nitra, a.s.:
 • úsek č.1 Trnava-Trstín
 • úsek č.2 I/75 Demandice - Dolné Semerovce, km 107,140-113,300
 • úsek č.3 I/66 Šahy - Horné Semerovce, km 0,000-10,000
 • úsek č.4 I/51 Trnovec - Prietržka, km 66,060-67,240
 • úsek č.6 I/51 Rovensko - Lopašov, km 78,200-84,570
 • úsek č.8 I/51 Kmeťovce - Žemberovce, km 230,200-239,907
 • úsek č.10 I/75 T.Lužany - Šárovce, km 87,620-92,689
 • úsek č.11 I/51 Levice - Kalná, km 211,160-216,640
 • úsek č.13 Krušovce - Horné Chlebany, km 104,250-106,920
 • úsek č.14 I/76 Hr. okr. NZ/LV - P. Ruskov, km 20,200-26,300
 • úsek č.15 I/76 N. Tekov - Tlmače, km 60,000-65,000
 • úsek č.18 I/64 Hurbanovo, km 13,200-14,902
 • úsek č.20 I/64 Nové Zámky - Šurany, km 31,800-40,800
 • úsek č.22 I/63 Komárno - Rákocziho, km 101,085-102,560
 • úsek č.24 Plášťovce - hr.okresu, km 119,793-125,370
 • úsek č.28 I/64 Komárno - Záhradnícka, km 0,811-1,391

Partneri

 • Národná dialničná spoločnosť
 • Eurovia
 • Strabag
 • Doprastav
 • Skanska
 • Váhostav
 • Váhostav