VÝROBA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK

Výroba dopravných značiekPonúkame Vám:

  • Zvislé dopravné značky vrátane nosných konštrukcií:
                   - trvalé dopravné značky
                   - prenosné dopravné značky
  • Vodorovné dopravné značenie dočasné - páska Stamark


Zvislé dopravné značky sú zhotovené z pozinkovaného plechu so zahnutým zlisovaným okrajom alebo z pozinkovaného plechu so založeným hlinkovým okrajovým profilom. Vyhotovené sú v trochu rozmeroch: zmenšený, základný a zväčšený.

Kvalitu zabezpečuje používanie retroreflexnej fólie od renomovaného predajcu spoločnosti 3M. Retroreflexná fólia je v týchto variantoch: I.trieda (EG; 7 rokov); II.trieda: (HIP; 10 rokov); III.trieda (DG; 10 rokov - aj fluorescenčná).

Zvislé dopravné značky pre Vás vyhotovíme digitlačou alebo v kombinácii so sieťotlačou farbou a EC filmom.

Základ dopravnej značky tvorí podložka, ktorá vzniká lisovaním tvrdého pozinkovaného plechu hrúbky 1 mm. Založením okrajového profilu sa odstránia nebezpečné hrany po obvode podložky. Rovnako možno hrany odstrániť aj spevneným okrajom s dvojitým ohybom.

Využívame dve technológie lisovania:
  • lisovanie tlakom s olemovaním podložky pomocou obrubovacieho zariadenia,
  • počítačom riadený lis, ktorý vykoná všetky úkony


Dopravná značka je odolná voči ohybu a bezpečná, pretože nemá ostré hrany. Na spevnenie značky je vzadu nastrelený C-profil, ktorý umožňuje upevnenie na stĺpik.

Grafika aplikujeme dvoma spôsobmi:
  • aplikácia fólie na fóliu - aplikácia základnej plochy značky v príslušnej farbe fólie na plech a následná aplikácia grafiky samotnými fóliami alebo farebným EC filmom postupne na seba,
  • minimalizovanie vrstiev možno vykonať sieťotlačou, ktorá sa využíva hlavne pri často opakovaných symboloch alebo digitálnou tlačou pomocou stroja DURST, ktorý je zárukou vysokej kvality a trvácnosti tlače.

Naši partneri
Naši partneri